Jan Surmont


Jan Surmont

Bio


Ik leg mij voornamelijk toe op administratief recht, omgevingsrecht, agro-business en voedingswarenrecht.

Tijdens mijn 32 jarige loopbaan als advocaat (beëindigd in 2023) bouwde ik ruime ervaring op in het bijstaan van ondernemingen, particulieren en overheden in zowel procedures voor de gewone hoven en rechtbanken (civielrechtelijk en strafrechtelijk), als voor de hoogste (administratieve) rechtscolleges.

Ik publiceer en spreek regelmatig over omgevingsrecht en agrarisch recht.

Klanten waarderen me om mijn kennis en betrokkenheid, heldere communicatiestijl en no-nonsens aanpak.

Auteur van verschillende publicaties inzake Milieu- en Stedenbouwrecht, Intellectuele Eigendom en ICT-Recht

Houder van het getuigschrift "bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken"

Plaatsvervangend Rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout (van 2008 tot 2020)

Voorzitter van de Vakgroep administratief recht van de balie provincie Antwerpen (2018-2022)

Lid van Cepani en Cepani Derde Beslisser (domeinnamen)

Lid van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht

Voorzitter Milieuraad Gemeente Beerse

Lid van de Belgische Vereniging voor Voedingsrecht (BFSO Legal)

Lid van de Geschillencommissie Hoger Beroep KBVB

Katholieke Universiteit Leuven, Campus Kortrijk (Kandidaat in de rechten, 1987)

Katholieke Universiteit Leuven (Licenciaat in de rechten, 1990)

Université de Poitiers, Frankrijk (Erasmus, 1990)

Université Catholique de Louvain (Bijzonder licentiaat Economisch Recht, 1991)

Vlaamse Economische Hogeschool, Brugge (Postgraduaat Fiscale wetenschappen, 1994)

OVB (bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken, 2015)

Data Protection Institute, Mechelen (opleiding Data Protection Officer, 2018)

Katholieke Universiteit Leuven (Postgraduaat bemiddeling 2021-2022 – specialisatie bemiddeling met de overheid)