Administratief recht


De relatie tussen burgers, ondernemingen en de overheid is vaak problematisch. Dit heeft ondermeer te maken met de complexiteit van de regels van het administratief recht, de toegenomen rechten voor burgers en een opeenstapeling van plichten bij de overheid.

Zoekt u een oplossing voor een administratiefrechtelijk probleem? Zet Surmont Advocaten onder meer in voor:

  • Bijstand inzake onteigeningsprocedures
  • Aansprakelijkheid van de overheid
  • Publieke erfdienstbaarheden
  • Problemen rond (buurt)wegen
  • Publiek-private samenwerking
  • Adviezen en procedures in verband met statutair personeel

Al onze materies


Omgevingsrecht

Administratief recht

Overheidsopdrachtenrecht

Agrarisch recht

Voedings(waren)recht

IP/IT - nieuwe technologieën

Geschillenbeslechting – Arbitrage

Aansprakelijkheidsrecht & Verzekeringsrecht

(Internationaal) Handels- en Economisch recht

Surmont Advocaten begeleidt cliënten in deze materies met advies, bemiddeling en bijstand op maat. Neem zeker contact op voor een eerste vrijblijvend gesprek omtrent uw zaak.