Agrarisch recht


Landbouwbedrijven worden vandaag geconfronteerd met complexe regelgeving op verschillende vlakken. Daar komt bij dat het omwille van acties van omwonenden vaak moeilijk is om noodzakelijke uitbreidingen op te zetten of nieuwe projecten op te starten.

Landbouwers zijn ook afhankelijk van gronden en dienen daar op langere termijn over te beschikken. Ze zijn de hoeksteen van de voedselketen. Daarom moeten zij kunnen rekenen op rechtszekerheid.

Surmont Advocaten biedt gespecialiseerde bijstand inzake:

  • Pacht
  • Bezetting ter bede
  • Vergunningen
  • Subsidies
  • Discussies met de Mestbank
  • Ruilverkaveling
  • Conflicten met voederleveranciers en integratoren
  • Wegenissen (bijv. recht van uitweg)

Al onze materies


Omgevingsrecht

Administratief recht

Overheidsopdrachtenrecht

Agrarisch recht

Voedings(waren)recht

IP/IT - nieuwe technologieën

Geschillenbeslechting – Arbitrage

Aansprakelijkheidsrecht & Verzekeringsrecht

(Internationaal) Handels- en Economisch recht

Surmont Advocaten begeleidt cliënten in deze materies met advies, bemiddeling en bijstand op maat. Neem zeker contact op voor een eerste vrijblijvend gesprek omtrent uw zaak.